אופיר שיק (צילום: שרון צור)

סוד גלוי הוא כי הפערים המתרחבים בין המרכז לצפון בתחום הבריאות הם רבים ומגוונים. ביום שלישי צפוי מנכ''ל ארגון 'לב בגליל' אופיר שיק, לעלות ב'יום הגליל' השני בכנסת סיכום עבודה מאומצת שבסופה, באם תמומש, יהיה ניתן תוך ארבע שנים לצמצם באופן דרמטי את הפערים בתחום פערי הבריאות.

לדברי שיק בין הפערים הבולטים: מחסור במכשירי CT בבתי חולים, מחסור בחדרי ניתוח ממוגנים, מחסור במיטות טיפולים, מחלקות פנימיות בבית חולים במצב רעוע ומיושן, נטישת מתמחים וסטודנטים לרפואה מהצפון למרכז ומחסור גדול ברופאים.

נייר העמדה שהופק ב'לב בגליל' ויועבר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ב'יום הגליל' השני עולה כי הפערים הקיימים בין שירותי הבריאות במרכז לבין אלו הקיימים בצפון, הועלו במהלך השנתיים האחרונות בדיונים רבים. החל בנושא קידום בריאות, כאשר חלקים גדולים מאוכלוסיית הגליל משתכרים בשכר מינימום וכבעלי הרגלים מזיקים ותודעת בריאות נמוכה.

ב'לב בגליל' סבורים כי השקעה בשירותים המקדמים בריאות ומונעים תחלואה הינה השקעה חכמה והכרחית למרחב הצפון, אשר יש ביכולתה לתרום באופן משמעותי למאמץ של סגירת הפערים בין שירותי הבריאות בצפון לאלה שבמרכז, שכן יהיו פחות ופחות מבקשי שירותים.

אחת מן ההמלצות הבולטות שעלו בדוח וועדת גרוטו, נוכח המרחקים הגדולים שתושבים נאלצים לנסוע כדי לקבל טיפול, הייתה לחייב כל מוקד אשר מעניק שירותי בריאות להעניק את שירותיו לכל מי שפונה אליו, ללא אילוצי השתייכות לקופות השונות.

''כמובן שהחלטה מעין זו מחייבת הסכמות בין כלל הגורמים הרלוונטיים, בין בתי החולים, קופות החולים ומשרד הבריאות. כמו-כן, ניתן לתחם החלטה זו בתקופה של 3-5 שנים, עד להתבססותה של מערכת יציבה ומבוזרת יותר של ספקי שירותי הבריאות", אמר שיק, ''יהיה נכון לבנות תכנית לאומית לקפיצת מדרגה בשירותי הבריאות בצפון. תכנית מפורטת ובהיקף תקציבי תוספתי נרחב של כ-2 מיליארד ש'שקל בפריסה של ארבע שנים. תכנית זו צריכה להתקבל כהחלטת ממשלה ייעודית ובמנותק מהתכנית הלאומית לפיתוח הצפון''.