צילום: אלבום פרטי

ראשי הגרעין התורני-ציוני בנצרת עילית ובראשם רכזת הקליטה יפית מלכא מרחיבים את המאגר האנושי לקליטה בנצרת עילית, לא עוד מגזר מסוים, אלא גם חיזוק קליטת משפחות מהמגזר החרדי בעיר.

''אנו קוראים למשפחות חרדיות מכל רחבי הארץ להצטרף למהפכה המתרחשת בנצרת עילית'', אמר צחי וייס, "לעיתים, השקפות, דעות, תפיסות עולם, אמונות, הם כר נרחב לאינדיבידואליזם וליצירת קבוצות, בדלניות. לאור זאת, השילוב ושיתוף הפעולה בין אנשי הגרעין לקהילת 'מקום תורה' הם בשורה ממשית".

השאיפה להביא משפחות רבות לנצרת עילית היא מטרה חוצת מגזרים, או כמו שניסח זאת אופיר שיק מנכ''ל ארגון 'לב בגליל' והוגה מיזם 'גליל עכשיו', 'נצרת עילית תחילה'.

לאחרונה התקיימה פגישת עבודה ראשונה עם נציגי הקהילה החרדית ''מקום תורה' ובה הועלו רעיונות מעניינים לפרסום לקליטת משפחות חרדיות נוספות לקהילה, ונערך מיפוי ראשוני של הצרכים הנדרשים להתבססותן בעיר.

בימים אלה מתגבשת תכנית עבודה מקיפה לסייע לקהילה בהליכי קליטת משפחות חרדיות נוספות ומתן מענה לצרכי הדיור והתעסוקה. אופיר שיק, מנכ''ל 'לב בגליל' התרשם מאוד משיתוף הפעולה הייחודי לנצרת עילית ונתן את ברכתו להמשך ישיבות העבודה, תוך הבטחה לסייע בהסרת חסמים וחיבור של יזמים לסיוע כפי שיידרש.