מליאת מועצת רמת ישי אישרה שלושה תב"רים בסכום כולל המתקרב ל-11 מליון שקלים לטובת המשך פיתוח הישוב, מהם תב"ר בסך עשרה וחצי מליון שקלים עבור הסדרת כניסה נוספת לישוב מכיוון בית שערים, תב"ר זה כולל הכשרת כביש גישה מהכניסה החדשה ועד לאזור כיכר 'לייף אנד פיטנס', רחוב האקליפטוס.

אזור התעשייה ברמת ישי (צילום: שרו צור)

המועצה גייסה לטובת הפרויקט סכום של כ-7,341,257 מליון שקלים ממשרד התחבורה ושליש נוסף מהסכום, על פי עקרון המאצ'ינג, בסך של כ-3,146,253 מליון שקלים יגיע מקרנות הרשות.

"כניסה נוספת לאזור התעסוקה תנגיש את הכניסה אליו למבקרים הרבים, עם דגש על שעות וימי העומס, ותיתן רוח גבית לעסקים", אמר ראש המועצה עופר בן אליעזר, "זהו נדבך חשוב נוסף בהשקעות המועצה בפיתוח וקידום אזור התעסוקה שעבר בשנים האחרונות מהפך ברמת התשתיות, החזות, החניות, התאורה וכעת גם מבחינה תחבורתית".

מליאת המועצה אישרה כאמור שני תב"רים נוספים-196,000 שקלים אותם גייסה המועצה ממשרד העבודה והרווחה לטובת תכנון שלושה מעונות יום בישוב. כמו כן אושרה הגדלת התב"ר לשדרוג המחשוב בחט"ב היובל ב-150,000 אלף שקלים שגויס ממשרד החינוך.