מערכת גשם מעולה לחקלאים בגלבוע. מאתמול יורד גשם מדוד ומתמשך המשקה את השדות כהלכה. בנחל חרוד נרשמת זרימה גבוהה ואיכותית, כאשר מערכות הניקוז מתפקדות כהלכה.

אנשי רשות הניקוז ירדן דרומי נמצאים בשטח ומדווחים על תפקוד מערכות אידיאלי. שימשך כך. מתחילת המערכה, ועד השעה 11.00 ירדו מעל ל- 60 מ"מ גשם.