עיריית נצרת עילית הזמינה סקר מיוחד שבדק את עמדות תושבי העיר בסוגיית שינוי שם העיר. הסקר בוצע על ידי חברת גיאוקרטוגרפיה בראשות פרופסור אבי דגני באמצעות מדגם מייצג של 501 תושבים בגילאי 18 ומעלה, מקרב כלל המגזרים בעיר. 

נצרת עילית בקרוב עם שם חדש (צילום: שרון צור)

מהעירייה נמסר כי מן הממצאים עולה כי כמחצית מהתושבים סבורים כי בגלל שמה של העיר אנשים נוטים להתבלבל ולחשוב שהיא שכונה של נצרת. בשאלת התמיכה בשינוי השם עולה כי רוב התושבים תומכים במהלך. מחצית מבין המתנגדים אמרו שישנו את דעתם ויצביעו בעד במידה וראש העיר רונן פלוט יפנה אליהם ויבקש את תמיכתם. בסך הכל, 61%  מקרב התושבים תומכים בשינוי שם העיר.

בסקר נבדקה גם תחושת החיבור של התושבים לשם נצרת עילית. התוצאות מפתיעות: רק % 37 מכלל תושבי העיר השיבו כי הם מאוד מחוברים לשם נצרת עילית.

עוד נמסר מהעירייה לשאלה באיזו מידה את/ה מסכים או שאינך מסכים עם האמירה שבגלל שמה אנשים שאינם תושבי נצרת עילית, חושבים שהיא שכונה של העיר נצרת:  59% מכלל התושבים השיבו כי הם די מסכימים. בנוגע לעמדה כלפי החלפת שם העיר, התוצאה בסקר מצביעה על תמיכה בשיעור של 61 אחוז מקרב כלל התושבים. .

עמדת התושבים בנוגע לבחירה בשם נוף הגליל מצביעה על תמיכה בשיעור של   אחוז57 מקרב הציבור הכללי.