בעיריית נצרת עילית התקיים המפגש השנתי שבו מוצגים נתוני הגיוס בקרב בני ובנות העיר. נציגי האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון וקציני לשכת הגיוס בטבריה הציגו את הנתונים בפני מנכ"לית העירייה חוה בכר, ראש מינהל חינוך וקהילה אורנה פישר וצוותי הנהלות בתי הספר התיכוניים אורט אלון ואורט שרת.

צילום: שרון צור

הנתונים מצביעים על המשך מגמת העלייה בשיעור המתגייסים לצה"ל בקרב תלמידי התיכוניים בנצרת עילית. מתברר כי בתיכון אלון שיעור המתגייסים בקרב הבנים עומד על 89 אחוז, ואילו בקרב הבנות המספר עולה ל־95 אחוז.

שיעור הבנות המתנדבות לתפקידי לחימה מתקרב לעשרה אחוזים - שיעור יחסית גבוה מהממוצע הארצי. "בקרב הנשים יש קפיצה של פי שניים ביציאה לקצונה", נמסר בישיבה, וצוין כי גם בקרב המתנדבים לשנות שירות ולמכינות קדם צבאיות נרשמה עלייה לעומת שנים קודמות.

נתוני הישיבה התיכונית בנצרת עילית מצביעים על 100 אחוז גיוס לצה"ל ו־100 אחוז גיוס ליחידות קרביות. מחצית מקרב בוגרי הישיבה ממשיכים לתפקידי קצונה. השנה נרשם נתון מעניין נוסף שמתייחס לראשונה לתיכון בית רבקה המשתייך לחב"ד – שתי בוגרות בית הספר התגייסו לצה"ל, אחת מהן משרתת ביחידה קרבית.