בביקורת שערך בשבוע שעבר המשרד להגנת הסביבה לאתר גריטת רכב הפועל החצור הגלילית, נמצאו ליקויים חמורים. בעל האתר זומן לשימוע במשרד הממשלתי.

בחצי השנה האחרונה פעל באזור התעשייה של חצור הגלילית אתר לגריטת רכב. מדובר בעסק המכונה 'מקשלי בע"מ', ובו התאפשר למי שמעוניין להיפטר מרכב ישן, להביא אותו לאתר הגריטה ולקבל תמורתו 3,000 שקל. אבל התברר שהאתר בחצור הופעל באופן המסכן את הסביבה.

בביקורות שערכו פקחי המשטרה הירוקה של המשרד, ופקחי יחידת אתגר של המשטרה, נמצאו ליקויים בפעילותו. במהלך הביקורות תועדו עבירות שיש בהן חשש לגרימת מפגעים סביבתיים כגון: שחרור גז מזגנים לאוויר והיעדר טיפול במסנני השמן של הרכבים, וכן עבירות נוספות הקשורות להפרת תנאי המכרז כדוגמת פירוק וסחר בחלקי הרכבים.

המשרד להגנת הסביבה הודיע לאתר הגריטה 'מקשלי בע"מ', על הפסקת ההתקשרות עמו ועל הפסקת עבודתו כאתר מאושר לגריטת כלי רכב ישנים.

בעל האתר הוזמן לשימוע במשרד ולאחריו התקבלה ההחלטה על סגירתו. יש לציין, כי סגירת האתר תיכנס לתוקף כבר ביום חמישי בשבוע שעבר ומיום זה הוא אינו רשאי עוד לקלוט רכבים לגריטה במסגרת התוכנית לגריטת כלי רכב ישנים.

בעל רכב שימסור את רכבו ממועד זה לאתר הגריטה 'מקשלי בע"מ' לא ייקלט במערכת הממוחשבת של משרד התחבורה
ולא יקבל את התמורה הכספית בסך 3,000 שקל שנקבעה במסגרת התוכנית. מי שבכל זאת ירצה להביא את רכבו לגריטה יצטרך להרחיק נדוד לחמשת האתרים האחרים הפועלים באישור המשרד הגנת הסביבה.

בהודעת המשרד נמסר כי לרשות הציבור עומדים האתרים: 'א.א. קאר סנטר' ו'גרינלנד מיחזור' באשדוד, 'היפר חלף' בפ"ת, 'גרר חיפה אסולין' בקרית אתא, 'תייסיר שווקי' בירושלים.