index open משרד החינוך מחייב הורים מקצרין להשאיר את ילדיהם בגנים עד השעה 15:30 במדגרת יום חינוך ארוך. אלא שההורים מתנגדים, אך במשרד החינוך לא מתכוונים לוותר ואפילו לא הסבירו להורים מה עומד מאחורי החלטתם.

משרד החינוך מקדם כבר מזה כמה שנים מעבר ליום חינוך ארוך. התוכנית הזו יושמה עד כה בעיקר ביישובי הפריפריה. בדרך כלל ההורים קיבלו בברכה את השינוי, אבל מתברר כי יישום החוק נוגע לא רק לילדי בית ספר, אלא גם לגבי גני חובה, בישובים בהם החוק הוחל. אבל ישנם הורים שאינם מרוצים מכך שילדים בגיל הגן נאלצים להישאר במסגרת החינוכית עד השעה 15:30, כאמור.

אחת האימהות, תושבת קצרין, שרצתה גן רק עד הצהריים עבור בתה, נדהמה לגלות שאין אופציה כזו. לאחר מספר פעמים בהן היא לקחה את בתה מהגן בצהריים, היא קיבלה מכתב אזהרה, שעל פיו היא עוברת על חוק חינוך חובה, ועלולה להיענש בהתאם לקבוע בחוק.

כשהאם החלה לבדוק מה קורה עם אימהות נוספות בגן, התברר שישנם עוד הורים שאינם מרוצים מהתקנות האלה, וחשים שמשרד החינוך כופה עליהם מציאות הפוגעת בהם ובילדיהם. אותה אם החליטה לפנות במכתב למנהלת מחוז צפון במשרד החינוך, ד"ר אורנה שמחון, וכך כתבה: "בעבר בתי הייתה רשומה לצהרון. לאורך תקופה הבחנו שהשהות הממושכת בגן מקשה עליה, מעייפת אותה ומעמיסה עליה התמודדויות שהן מעבר לכוחותיה. הדבר גרם לה לעצבנות וחוסר שקט, הן בגן והן בבית. עקב כך עזבתי את מקום עבודתי על מנת שלא נזדקק לצהרון.

"כפי שבן זוגי ואני רואים זאת, ישנה חשיבות גדולה לשהות של ילדה בגיל כל כך צעיר בבית עם הוריה ומשפחתה. על אף שהמושג 'זמן איכות' הפך פופולארי בקרב הורים רבים, אנו מאמינים שילד צריך מהוריו גם 'כמות' ולא רק 'איכות'. יום חינוך ארוך משאיר לי בסה"כ שלוש שעות מתוך סך שעות העירות של בתי, שגם הן 'מתחלקות' עם שאר הילדים במשפחה".

ההורים בקצרין טוענים שבמגעים ביניהם לבין משרד החינוך לא הצליחה המפקחת להביא נימוק אחד ראוי מדוע מאלצים אותם להשאיר את ילדיהם ביום חינוך ארוך, ולמעשה אנשי משרד החינוך משתמשים בחוק כבעלה תאנה להסתתר מאחוריו. "איפה חופש הבחירה שלנו כהורים?", שואלת אחת האימהות. "מדוע להורים ברמת גן או בחיפה יש את חופש הבחירה הזה, ולנו אין. התחושה היא שמישהו שיושב במשרד החינוך החליט שתושבי הפריפריה לא מסוגלים לחנך את ילדיהם בעצמם, וצריך להפקיע את הזכות הזאת מידיהם".

תגובת משרד החינוך: "הנושא נמצא בבדיקה".