צילום: הרצל יוסף חבר המועצה בועז יוסף לא מוותר בקלות. לאחר שהגישה המועצה האזורית גליל תחתון את ההחלטה על העלאת תעריף הארנונה ביישובי המועצה אל שרי הפנים והאוצר, שלח יוסף השבוע מכתב אל השרים ופרש בפניהם את נימוקיו כנגד העלאה.

בתחילת השנה התכנסה כזכור מליאת המועצה לדון בסוגיית העלאת תעריף הארנונה בשיעור של חמישה אחוזים בשטחי מגורים ועשרה אחוזים לעסקים בכל ישובי הגליל התחתון, מלבד יוסף שהתנגד למהלך, תמכו שאר חברי המליאה בהחלטת ראש המועצה מוטי דותן.

"אני התנגדתי", מסביר יוסף השבוע, "כי אני סבור שנטל המיסים על התושב בגליל תחתון הוא גבוה מאוד בהתחשב שבנוסף לארנונה למועצה, התושב משלם עוד כ-40 אחוז מהארנונה למסי ועד שהם ארנונה לכל דבר ועניין". כאמור, התנגדותו לא התקבלה והמועצה הגישה את ההעלאה לאישור שרי הפנים והאוצר.

יוסף לא נכנע להחלטת מליאת המועצה, ועל כן פנה בתחילת השבוע אל משרד הפנים והאוצר במכתב ובו נימק את השגותיו כנגד העלאת הארנונה בגליל התחתון. כזכור, לאחרונה קיבלו כשישים רשויות בארץ אישור להעלות את תעריף הארנונה, כשלושים מהן באזור הצפון. "אני מקווה שבעקבות ההשגה המנומקת לא תועלה הארנונה בגליל התחתון כמו בשאר הרשויות שביקשו העלאה", הוסיף יוסף.

תגובת המועצה האזורית הגליל התחתון: "זה למעלה מעשור לא העלתה המועצה האזורית את תעריף הארנונה
למגורים העומד על סך 29 ש'ל למ"ר לשנה, תעריף מהנמוכים במדינת ישראל. העלאת הארנונה, אם תאושר, תחייב כל בית אב לתשלום נוסף של 12 שקל לחודש בממוצע.

"המועצה האזורית החליטה כי רובו המכריע של הכסף שיתווסף לתקציב המועצה יופנה ליישובים לטובת פעילותם המבורכת של הוועדים המקומיים ותקציבם יוכפל כבר בסוף שנת 2010".

תגובת משרד הפנים: "הבקשה נבדקת בימים אלה מול משרד האוצר".