צילום: מלך גרסטל משה נמימי, תושב צפת, קיבל רשות מהעירייה להציב ספסלים ועליהם פרסום. אחרי שנתיים הספסלים נותרו מוזנחים ושבורים, ולא ברור מי צריך לקחת עליהם אחריות, העירייה או מי שהקים אותם. אולם כאשר אילן שוחט היה חבר באופוזיציה הוא מתח ביקורת על ההחלטה לאפשר לנמימי למכור פרסום באמצעות הספסלים העירוניים.

לפני כשנתיים הוצבו ברחבי צפת עשרות ספסלים חדשים על מדרכות וגנים ציבוריים. הספסלים האלה לא היו ספסלים רגילים ולא הוצבו על ידי העירייה. הם הוצבו על ידי יזם בשם משה נמימי שהציב אותם כאמצעי לצורכי פרסום.

ראש העירייה, אילן שוחט, אז עוד היה חבר אופוזיציה והוא אמר באותו זמן: "אני לא יודע כיצד נמימי השיג אישור מהעירייה להצבת הספסלים, אבל משיחות עם בעלי עסקים שמפרסמים עליהם, הבנתי שהוא גובה מחיר של 1,300 שקל על כל שלט כזה".

שוחט גם מתח ביקורת על כך שהצבת הספסלים על ידי נמימי מקפחת בעלי עסקים אחרים, שגם הם היו רוצים ליהנות מעוגת הספסלים הזו. מאז עברו כמעט שנתיים ושוחט הפך לראש עירייה, והספסלים נשארו במקומם. אבל עם הזמן הספסלים האלה התבלו, וחלקם גם נשברו והפכו לבלתי למפגע בטיחותי ואסתטי. השאלה שנשאלת כעת היא מי אחראי לתיקון הספסלים האלה.

אחד התושבים שראה את הספסלים אמר: "אני הבנתי שנמימי היה אמור לתחזק את הספסלים תמורת זה שנתנו לו להציב
אותם, אבל לא ראיתי את ההסכם, לכן אינני יודע מה סוכם בדיוק. אבל בכל מקרה, אם הוא מרוויח כסף טוב מהספסלים האלה, זה לא הגיוני שהעירייה גם תתחזק אותם עבורו. אם היה יוצא מכרז כחוק, והיו מתחרים יזמים, ומי שהיה זוכה היה משלם סכום משמעותי לעירייה, אז אפשר היה לצפות שהעירייה תתחזק את הספסלים. אבל מכרז כזה לא היה, ולא ברור כמה נמימי משלם לעירייה, אם בכלל. כל הדרך שבה הדבר הזה נעשה בזמנו הייתה לא תקינה, והתוצאה כעת היא ספסלים מוזנחים ושבורים".

עיריית צפת בחרה לא להגיב.

תגובת משה נמימי: "חברת ספסלי מדיה התקשרה בהסכם עם עיריית צפת על פיו היא תספק ותתקין על חשבונה ספסלי רחוב ברחבי העיר צפת לרווחת התושבים, כאשר מיקום הספסלים ייקבע על ידי עיריית צפת. עבור אספקת הספסלים והתקנתם קיבלה החברה את הזכות להציב מודעות פירסום על גבי הספסלים. הוסכם כי במידה שיתגלו ליקויים בספסלים העירייה תודיע על כך לחברה, והחברה תדאג לתקן כל ליקוי. החברה פועלת ותפעל לתקן כל ליקוי שיתגלה בספסלים הן באמצעות קבלת הודעה מעיריית צפת והן ביוזמתה".