צילום: שרון צור גבר על השיטה: נהג מצפת שהורשע בנהיגה בשכרות לאחר בדיקת הינשוף, זוכה בבית המשפט. עורך דינו שכנע את בית המשפט לתעבורה בצפת לבטלו בטענה כי להתייחס לתקדים בנושא שהתקיים בבית המשפט המחוזי בירושלים.

כתב אישום בבית המשפט לתעבורה בצפת בעבירה של נהיגה בשכרות הוגש נגד א' תושב צפת. כמות האלכוהול שנמדדה בדמו באמצעות מכשיר הינשוף הייתה 290 מיקרוגרם. זאת, כאשר תקנות התעבורה אוסרות על נהגים לנהוג בעוד גופם מכיל כמות אלכוהול העולה על 240 מיקרוגרם.

א', אשר נעדר מהדיון בעניינו מנסיבות של שכחה, הורשע בעבירה של נהיגה בשכרות ונגזר עליו עונש של פסילה בפועל למשך שלוש שנים, פסילה על תנאי של ששה חודשים למשך שנתיים, וקנס כספי של 3,000 שקל.

בא כוחו, עו"ד ד"ר מוחמד ס. ותד, הגיש בשם מרשו בקשה לביטול פסק הדין ובקשה לעיכוב ביצועו. שופטת בית-המשפט השלום בצפת, דלית גרין-שרון, הורתה על עיכוב ביצוע גזר הדין וקבעה מועד אחר לדיון בבקשת הנאשם לביטולו.

מבדיקה שערך עו"ד ותד התברר כי במקביל לדיון בבית המשפט לתעבורה בצפת, התקיים דיון בבית המשפט המחוזי בירושלים בערעור עקרוני בנושא מהימנות מכשיר הינשוף. בדיון נקבע כי כמות האלכוהול המקסימאלית המותרת בגוף נהג צריכה להיות 290 מיקרוגרם, ולא 240 כפי שנקבע בתקנות התעבורה.

במהלך הדיון שהתקיים בבית המשפט לתעבורה בצפת, הצליח עו"ד ותד, לשכנע את התביעה ואת השופטת לכך שלמרות שתקנות התעבורה טרם שונו, בהתאם לפסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים, יש להעניק פרשנות אחרת לחוק העונשין במקרה זה, ולבטל את הרשעתו של הנהג.

ואכן, התביעה שקבלה את טיעוניו של עו"ד ותד, ביקשה מבית המשפט לתעבורה לבטל את כתב האישום המקורי שהוגש נגד הנהג, שזוכה לחלוטין מכל אשמה.

"בית המשפט המחוזי בירושלים", הסביר עו"ד ותד בעקבות הפסיקה, "קבע כי רף הנהיגה תחת השפעת אלכוהול צריך
להיות גבוה יותר, משום שהשתכנע כי מכשיר הינשוף אינו מדויק דיו, ולכן צריך טווח ביטחון יותר גדול. על פי החוק מרשי אמנם עבר את העבירה, אבל בינתיים נקבעה פסיקה חדשה, והשאלה הייתה האם ניתן לתת לפסיקה הזו תוקף של חוק, בהנחה שהחקיקה הרשמית בנושא תיעשה בזמן הקרוב. בית המשפט השתכנע ובהתאם לסעיף 4 של חוק העונשין ביטל את ההרשעה".