צילום: יריב כץ חברי ועדת החינוך של הכנסת הגיעו לסיור בלולים במשקי העופות בצפון, בהם במושב ספסופה, כדי להכיר מקרוב את המחלוקת בנושא הרפורמה במשק הלול. העניין נוגע לוועדת החינוך משום שלוועדה הזו ניתן המנדט להכריע בנושא רווחת חיי התרנגולות. ברקע מאבק החקלאים כנגד התנאים הכספיים של הרפורמה ומאבק ארגוני זכויות בעלי החיים לבניית לולים הומאניים יותר.

כזכור, הרפורמה בלול שיזם משרד החקלאות נתקלה בהתנגדות משני כיוונים. מגדלי העופות בגליל הקימו ועד פעולה שנועד לעצור את הרפורמה משום שהם מתנגדים לתנאים הכספיים שלה, וטוענים שהיא תגרום לחיסולם של לולים משפחתיים רבים. אנשי ארגוני זכויות בעלי החיים מתנגדים לרפורמה משום שלטענתם היא מנציחה את לולי הסוללות שגורמים סבל גדול לתרנגולות.

למרות שלכל משתי הקבוצות המתנגדות לרפורמה יש אג'נדה שונה, הן משתפות כעת פעולה ביניהן. המאבק של ארגוני זכויות בעלי החיים גרם לדחייה של יישום הרפורמה, והביאה את הנושא לפתחה של וועדת החינוך, שאמורה להכריע מהו גודל התא בו צריכה לחיות תרנגולת. על פי תוכנית משרד החקלאות גודל התא המתוכנן הוא 550 סמ"ר. ארגוני זכויות בעלי החיים טוענים כי בכל העולם הנאור לא מקימים לולים עם תאים של פחות מ-750 סמ"ר. מעבר לכך ממליצים אותם ארגונים על "לולי מעוף", שמאפשרים לתרנגולות לנוע בחופשיות בכל רחבי הלול.

החקלאים תומכים במאבק ארגוני זכויות בעלי החיים, משום שאם ועדת החינוך תקבל את ההמלצה לגודל תא של 750 סמ"ר או ללולי מעוף, כל התחשיב ישתנה והרפורמה תיעצר. ואז יצטרכו להכין תוכנית חדשה שתתחשב מבחינה כלכלית בחקלאים.

יו"ר ועד הפעולה של מגדלי העופות בגליל, יוסי אדוניס, התלווה אל סיור הח"כים והגיב לאחר מכן: "למרות שהסיור אורגן על
ידי משרד החקלאות, באותם לולים שנוחים מבחינתו, המסר שלנו אל הח"כים עבר. ניכר היה מתגובותיהם שהם מבינים את עמדתנו על פיה כל חלופה שתיבחר, תצטרך לקחת בחשבון את ההיבט הכספי, ולאפשר לחקלאים לעמוד בתוכנית מבחינה כלכלית".

יו"ר ועדת החינוך, ח"כ אלכס מילר, שעמד בראש משלחת הח"כים, הסביר את הצורך בסיור ואמר: "חשוב לי לראות מקרוב את המצב. לא יעלה על הדת שאנו מפגרים אחרי המדינות המפותחות בעולם".

יש לציין, כי המאבק ממשיך גם במישור המשפטי, וצפויים דיונים גם בבג"ץ בעתירות החקלאים וארגוני זכויות בעלי החיים.