בעקבות פרסום בתקשורת על כך שאנשים רבים מדי בצפת מקבלים היתרי חנייה חינם מהעירייה, מיהרה זו וקבעה קריטריונים למתן היתרים. אך אלה, כך מסתבר, מאפשרים לעירייה לתת היתר כמעט לכל מי שהיא חפצה ביקרו.

צפת היא עיר עם בעיות חנייה, לא בגלל כמות יוצאת דופן של כלי רכב, אלא בגלל המבנה המיוחד של מרכז העיר, שבו הרחובות צרים ומעוטי מקומות חנייה. משום כך חנייה ללא תשלום היא מצרך יקר המציאות. בכל האזור של מרכז העיר, רחוב ירושלים ורחוב הפלמ"ח, כל מקומות החנייה הם בתשלום. המקום הכי קרוב למרכז העיר שבו יש סיכוי למצוא חנייה ללא תשלום הוא מגרש החנייה שליד הסראיה.

במשך שנים ניתנו היתרי חנייה ללא תשלום על ידי העירייה ללא קריטריונים ברורים, ומספר האנשים הזכאים להם הגיע כמעט ל-100. לאחר שהנושא הזה דלף לתקשורת ויצר אי נעימות לעירייה, החליט ראש העירייה, אילן שוחט, לבטל את ההיתרים שניתנו ולהוציא היתרים חדשים על פי קריטריונים ברורים. לשם כך הוקמה ועדה שקבעה את הקריטריונים.

הוועדה הוציאה מסמך ובו מפורטים אותם קריטריונים, ומעיון בו עולה כי העירייה התאמצה לקבוע קריטריונים שהגדרותיהם כלליות מדי. סעיף 1, חברי מועצת העיר, הגיוני ומובן. סעיף 3 כולל תאגידים וגופים הקשורים לעירייה, כמו פלג הגליל, צח"ר, מתנ"ס, מכללה אקדמית, בית חולים זיו ועוד. לכל גוף כזה הוקצו 1-3 תווי חנייה חינם, וניתן להבין את הנחיצות. אבל סעיף 2 הוא הבעייתי. הוא מתייחס לרבני קהילה, אנשי ציבור ומתנדבים.

"זה סעיף שמטרתו לצ'פר מקורבים", אומר חבר המועצה שוקי אוחנה. "יש עשרות רבנים בצפת, מתנדבים יש מאות. איך
לכן מחליטים למי לתת ולמי לא? אנשים שמתקשים למצוא חנייה במרכז העיר, או שמשלמים ממיטב כספם עבור מקום חנייה, רואים את התווים האלה על שמשות המכוניות, וכמובן שההרגשה מאוד לא נוחה. כל עוד זה מוגבל לנושאי תפקידים מוגדרים, הציבור יכול לקבל את זה, אבל כאשר זה הופך להיות מסחרה, זה מקומם".

תגובת עיריית צפת: "לפני מספר חודשים הקימה עיריית צפת ועדה מיוחדת המורכבת מאנשי מקצוע לקביעת קריטריונים אחידים לזכאי תו חנייה. המלצות הוועדה אושרו פה אחד במועצת העיר ובכך לראשונה קיים נוהל ברור וחוקי לאישורים מיוחדים. כל האישורים שנתנו הם בכפוף להחלטות הוועדה ובאישורה".