צילום: יורם כהן הסטודנטים מהמחלקה להנדסת איכות ואמינות במכללת כנרת ישתלבו בקרוב בבית החולים פוריה, על מנת לתרגל וליישם בעבודת שדה את התיאוריה שלמדו בנושא מבדקי איכות. שיתוף הפעולה בין בית הספר להנדסה במכללה לבית החולים נולד מתוך חזון הנהלת המכללה אשר שואפת לשמש מנוף לפיתוח כלכלי באזור ומתוך הבנה של הנהלת בית החולים שניתן להיעזר בכוח מקומי איכותי.

הסטודנטים יבצעו תצפיות ומבדק על פי תוכנית סדורה שפיתחו מראש במחלקה האורטופדית ובמחלקה הפנימית של בית החולים פוריה, על מנת לבחון את הממצאים והמסקנות בפני הנהלת בית החולים שתוכל להשתמש בהם, והדבר יסייע להם להיות מוכנים לרגע שבו יתקיים מבדק ההסמכה של הארגון הבינלאומי JCI, אשר דרישות התקנים שלו לאיכות בתי חולים הן מהגבוהות בעולם.

"במסגרת הלימודים, יחוו הסטודנטים להנדסת איכות ואמינות לראשונה עבודה מעשית (פרקטיקום)", מסביר ראש המחלקה להנדסת איכות ואמינות במכללת כנרת, פרופ' עמוס נוטע, "ויבצעו מבדק איכות אמיתי בסביבה מתקדמת, בעלת טכנולוגיה ומכשור מובילים, המתעתדת לתאום לתקנים האמריקאיים המחמירים ביותר".

פרופ' נוטע מוסיף: "לולא הסכמתו ופתיחותו של מנהל בית החולים, ד"ר יעקב פרבשטיין, להיענות לפנייתנו ולאפשר שיתוף פעולה ייחודי זה, שתוצאותיו ישרתו את שני הצדדים, לא היה מתאפשר כל הפרויקט".

כאמור, לאחר פנייתו של בית החולים להסמכה היוקרתית על ידי הארגון הבינלאומי JCI, עיבדו הסטודנטים מהמחלקה להנדסת איכות ואמינות מספר תקנים, כגון התקן הדן בשיפור איכות ובטיחות המטופל, במסגרת מטלות הבית. התוצאה אפשרה פיתוח של תהליך מבדק. יש לציין כי זוהי הזדמנות של הסטודנטים להכיר ולהבין את הדרך להטמעת תקנים בארגון בעל מורכבות גבוהה. כדי ליצור 'שפה משותפת' עם נציגות בית החולים.

"למעשה יש לנו כאן 'מעבדה' ליד הבית", אומר נוטע. "אני מאמין שזהו רק תחילתו של שיתוף הפעולה עם בית החולים
פוריה ומקווה שבהמשך הקשר יתהדק, וסטודנטים בשנת הלימודים האחרונה יבצעו בבית החולים את עבודות הגמר שלהם בנושאים של איכות ואמינות, כולל מערכי הבדיקה והמכשור".

מנהל בית החולים פוריה, ד"ר יעקב פרבשטיין, מוסיף: "בית החולים פוריה לקח על עצמו את טבילת האש לקראת עידן חדש של קבלת הסמכה בכל התקנים הבינלאומיים. בית החולים רואה חשיבות עליונה בכל הקשור לאיכות, ולכן גם הבחירה במבדק האמריקאי המחמיר ביותר. אני מקווה ששיתוף הפעולה יניב פירות לעתיד".