פשרה הושגה בין בעלי הגלריות בעיר העתיקה לבין עיריית צפת ותאגיד המים פלג הגליל, סביב נושא הנחת צנרת המים ברח' ארלוזורוב. על פי ההסכם, העבודות יתקיימו בלילה על מנת לא לפגוע בכניסת אוטובוסים של תיירים למקום.

תאגיד פלג הגליל פועל בשנתיים האחרונות במרץ לחידוש קווי המים והביוב בצפת, כולל בעיר העתיקה. לפני כחודש החלו עבודות החלפת צנרת ברח' ארלוזורוב. רחוב זה יורד מכיוון רחוב ירושלים לאזור הגלריות של העיר העתיקה, ודרכו מגיעים האוטובוסים לכיכר אשתם לאסוף את התיירים לאחר הסיור בגלריות.

העבודות שבוצעו על ידי פלג הגליל חסמו את הגישה לאוטובוסים, ובעלי הגלריות שחששו שפרנסתם תיפגע פנו לעיריית צפת. בעירייה נאמר להם שביצוע העבודות הוא בסמכות תאגיד פלג הגליל, ואין העירייה יכולה להתערב. לפיכך עתרו חמש בעלי גלריות לבית הדין לעניינים מנהליים בטענה שהעבודות לא תואמו איתם ופוגעות בפרנסתם.

עו"ד מרואן מויס, שייצג אותם מסביר: "טענו בעתירה שעיריית צפת מחזיקה בחלק מהבעלות על פלג הגליל, ומהנדס העיר צריך לאשר את העבודות. לכן יש מקום לצו מניעה מנהלי להפסקתם במתכונת בה הן בוצעו. השופט אמר שמבחינת החוק אין חריגה מסמכות מצד העירייה או התאגיד, אבל המליץ לצדדים לנסות להגיע לעמק השווה. בעקבות הדיון בבית המשפט אכן קיימנו משא ומתן עם נציגי התאגיד, וביקשנו שהמשך העבודות יפגע כמה שפחות בתנועת האוטובוסים ברח' ארלוזורוב. סוכם שחלק מהעבודות יתבצעו בלילה, ושלט האוסר על כניסת אוטובוסים לרחוב יכוסה, כמו כן לא יתבצעו עבודות במהלך חג החנוכה".

מהנדס תאגיד פלג הגליל, האדי נעאמנה, מגיב ואומר: "בחלק מהמקומות לא היה מנוס מחסימת הציר, ולא ניתן היה לבצע
את העבודות בשעות הלילה. היו לכך כמה סיבות. אין ודאות לגבי התשתית התת קרקעית ועבודה בשעות החשיכה עלולה לגרום לפגיעה לא מכוונת בתשתית זו. היינו חייבים לבצע את העבודות עם ליווי של רשות העתיקות, שאינה מאפשרת עבודה בלילה, ובנוסף לכך עבודה בלילה מייקרת באופן משמעותי את העלויות. הצלחנו להקדים את סיום העבודות בקטעים הבעייתיים ב-7 ימים, והציר נפתח לתנועה. בהמשך נעבוד בשולי הדרך והאוטובוסים יוכלו לעבור. יש רק עוד שני צווארי בקבוק שמחייבים חסימת הציר, ונבצע אותם בלילה".

תגובת עיריית צפת: "העבודות חיוניות ביותר, מכיוון שצנרת המים והביוב באזור במצב המחייב החלפתן. עם זאת העירייה במשותף עם תאגיד פלג הגליל עושות ככל יכולתן על מנת שההפרעה לתנועת האוטובוסים של התיירים תהיה מינימאלית, והעבודות הופסקו במהלך חג החנוכה. העבודות תסתיימנה במהרה ותושבי העיר העתיקה יזכו למערכת מים חדשה ואמינה".