צילום: index open הרדמה לטווח ארוך: שירותי בריאות "כללית סמייל" בטבריה תפצה את תושב העיר על טיפול שיניים רשלני, לאחר שאיבד את התחושה בסנטרו למשך חודשיים. בית המשפט לתביעות קטנות בטבריה קיבל את תביעת המטופל ופסק שעל כללית סמייל לשלם לאיש 2,200 שקל.

מהתביעה עולה כי בזמן שניתנה לאיש זריקת ההרדמה המקומית לפני טיפול שורש, הוא חש מעין "זרם חשמלי" חזק בנקודת הדקירה, שנבע מפגיעה בעצב מתחת ללשונו. כתוצאה מכך הוא סבל במשך חודשיים מחוסר תחושה, שהפכה עם הזמן לתחושה עמומה באזור הסנטר והשפה התחתונה. לדבריו, התחושה המלאה חזרה רק כשבוע לפני הגשת כתב תביעתו.

התובע פנה למרפאה, אך היא לא השיבה לפניותיו. כתוצאה מכך הוא נאלץ לפנות לרופאים אחרים ולבצע בדיקות שונות. סכום התביעה עמד על 30 אלף שקלים, וטען לנזקים שונים ובכללם עלויות הבדיקות שנאלץ לבצע לאחר הטיפול הרשלני, הוצאות נסיעה, אובדן ימי עבודה, החזר עלות הטיפול הרשלני, תשלום עתידי בגין טיפולי שיניים במרפאות אחרות וכן פיצוי עבור עוגמת הנפש שנגרמה לו כתוצאה מאובדן התחושה.

מהפורטל המשפטי לקהל הרחב, www.mishpati.co.il, נמסר כי כללית סמייל טענה מנגד שלא נפל כל דופי בטיפול אותו קיבל התובע. לטענתה, התובע לא
הוכיח כי חוסר התחושה נגרם כתוצאה מזריקת האלחוש אותה קיבל, ולא הביא חוות דעת רפואית מטעמו להוכחת טענותיו בכל הנוגע לטיפול הרשלני.

השופטת תמר נסים שי קבעה כי יש לקבל את התביעה באופן חלקי וציינה כי הגם שלא הוגשה על ידי התובע חוות דעת רפואית בדבר אופיו של הטיפול או בדבר מצבו הרפואי בעקבות הטיפול, הרי שממכלול הראיות היא שוכנעה כי התובע אכן חווה אובדן תחושה בשפתו התחתונה ובסנטרו בצידו השמאלי, וכי הדבר נגרם עקב הטיפול.

נקבע כי כללית סמייל לא הבהירה לתובע שקיימת אפשרות שיגרם לתובע אובדן תחושה בשפה, ועל כן היא התרשלה כלפיו ושללה ממנו את האפשרות לתת הסכמה מדעת לקבלת הטיפול.

השופטת קבעה כי לא הוכח קשר סיבתי בין ההתרשלות שבהעדר ההסבר לנזק שנגרם. לפיכך, התובע זכאי לפיצוי רק מחמת הפגיעה באוטונומיה שלו לקבל החלטה מושכלת.

בשל הפרת חובה זו, השופטת החליטה לפסוק לתובע פיצוי בסך של 1,500 שקל. בנוסף נקבע כי יש מקום לפצות את התובע בסכום של 693 שקל בשל עלות הצילום ה-C.T. ועלות בדיקתו בבית החולים פוריה. לאור האמור, כללית סמייל חויבה לשלם לתובע סך של 2,193 שקל וכן הוצאות בסך 400 שקל.