תלמידי בית הספר אורט חצור הגלילית השתתפו לארונה בפרויקט בדיקות המים, כחלק מתכנית חינוכית בינלאומית בחינוך הסביבתי המכונה 'פרויקט נוטרי המים'. הפרויקט ממומן על ידי ארצות הברית ונועד לכסות על העלות הגבוהה של הערכות הדרושות לביצוע הבדיקות הללו.

הפרויקט החינוכי והמיוחד מתקיים במסגרת בית הספר אורט חצור הגלילית בשיתוף מרכז מצוינות אורט, קק"ל, ומשרד המדע והטכנולוגיה. הפרויקט נועד לעורר את מודעות התלמידים לנושא איכות המים, וכדי לקרב את התלמידים לנושא באופן בלתי אמצעי. התלמידים ביצעו בפועל פעולות כמו עריכת בדיקות הקשורות בטיב המים באזור מגוריהם.

בשנים האחרונות ישראל משתתפת במבצע זה שהוא חובק עולם, והדבר נעשה בזכות תרומה מיוחדת של שירות הייעור האמריקאי. כאות הוקרה על פעילותו של אגף הייעור של קרן קימת לישראל, קיבלה קק"ל משירותי הייעור האמריקאים מענק מיוחד שבו משתתפים בתי ספר יהודים בארצות הברית ובתי ספר בישראל במבצע העולמי של בדיקות מים. המענק נועד לכסות את העלות הגבוהה של הערכות, הדרושות לביצוע הבדיקות.

באמצעות ערכת הבדיקה מבצעים התלמידים בדיקות במקורות מים בסביבתם ומקבלים תוצאות של טמפרטורת המים, שיעור החמצן המומס במים, החומציות והעכירות של המים. כמו כן, הם עורכים תצפיות על גוף המים שכוללות את כל החושים: מראה המים, צבעם, ריח, המצאות בע"ח חיים בתוך המים או בסביבתם, המצאות אצות, צמחית גדות ומידת קרבתם למים, המצאות צמחי מים, המצאות ציפורים וחרקים ועוד.

הנתונים שנאספים מוקלדים לאתר האינטרנט שנפתח במיוחד לשם כך ומהווה מאגר נתונים מכל העולם לשיתוף התלמידים.

לביצוע בדיקות המים יצאו קבוצת תלמידים מצטיינים משכבת ז', מקרית החינוך אורט חצור הגלילית, ליום ניטור המים
שבמסגרתו שולב ביקור באתר "ספיר" נקודת המוצא של המוביל הארצי. בביקור שמעו הרצאה מרתקת על הקמת המוביל הארצי ומערכת אספקת המים הארצית, וסיירו בתחנת השאיבה החצובה בהר, שבעזרתה מעלה מקורות את מי הכנרת לגובה של 250 מטר.

הבדיקות נעשו בחוף הכנרת. התוצאות נאספו ובהמשך יוקלדו באתר האינטרנט שנפתח לשם כך. התלמידים חוזרים אל מאגר המים שנבדק פעם נוספת לאחר כחודשיים לבדיקות חוזרות. המידע שנאסף משמש בסיס לעבודות חקר של התלמידים על נושא איכות המים בארץ ובעולם, שבמסגרתן דנים התלמידים בבעיה הגלובלית ומציעים הצעות לנקיטת צעדים לשמירה על מקורות המים והעשרת משק המים.