חבר הקואליציה בעיריית טבריה, איתן עובד, דרש לקבל 100 אלף שקל עבור מרתון החתירה שיתקיים בקרוב בעיר. סגניתו של ראש העירייה, אסנת כהן, לא אהבה את הדרישה והביעה את דעתה על עובד במכתב ששלחה לו. איתן עובד לא נשאר חייב ומתח ביקורת נוקבת על התנהלותה.

ב-7 בינואר 2011 יתקיים מרתון החתירה ה-34 בכנרת. לשם האירוע ביקש השבוע איתן עובד, במסגרת תפקידו כיו"ר ארגון החתירה, לקבל תקציב של 100 אלף שקל. בעירייה חשבו אחרת ובחרו להעניק לאירוע רק 30 אלף שקל. איתן עובד סירב לקבל את ההחלטה והחל בסבב שיחות קדחתניות גם גורמים בעירייה על מנת לשנות את ההחלטה.

סגניתו של ראש העירייה, אסנת כהן, לא אהבה את התנהלות איתן עובד ושיגרה לו מכתב חריף, בו כתבה: "אני מבקשת להביע את אכזבתי הרבה ותדהמתי מדרך התנהלותך ומהדרך בה אתה בוחר להביע את מורת רוחך, בנושא השתתפות הרשות באירוע החתירה. רק כדי לסבר את אוזניך, עיריית טבריה קיצצה רוחבית בכ-20 אחוז מתקציב המרתון. כך שאם נדמה היה לך שהקיצוץ המדובר הוא לתחום החתירה בלבד, כפי שאולי היה נוח לך לחשוב, טעות בידך.

"אנחנו, בשונה ממך פועלים מקצועית בלבד. אין לי ספק, שצורת התבטאותך הזולה והלא מכובדת באה ממקום של יצרים שליליים מאוד המצויים בך ומקנאה שאין לה סוף. צר לי, כי כך אתה בוחר להגיב, בדרך כל כך לא מקצועית וכל כך לא ראויה, שיותר מאשר לא מכבדת אותי, אין היא מכבדת אותך".

עוד מוסיפה כהן: "במהלך השנתיים האחרונות בחרתי שלא להתייחס ולא להגיב להתבטאויותיך, לאמירותיך ולהתנהלות הנלוזה שלך מתוך כבוד למערכת. הגיעה העת שתשים קץ לחתרנות בלתי נלאית זו ותתחיל להתייחס ולעסוק בעיקר ולא בתפל".

עובד לא נשאר חייב והשיב לכהן במכתב משלו, בו כתב: "צר לי על התבטאותך הזולה, שנובעת מתסכול אישי, מקומה לא כאן, והיא מעידה על הכותב. אין מקום לתגובה כזאת בשיח הציבורי הקיים, בוודאי לא ממך כממלאת תפקיד ציבורי בכיר בשכר מלא. כמורה בעבר וכממונה היום על החינוך, הנך מודעת לשמירה על כבוד האדם והמקום. במכתבך הכתמת את מעמדך וכבודך. אני להבדיל ממך כנבחר ציבור מתנדב, מכיר את התנהלותך ופעילותך בכל נושא בעבר ובהווה".

לעניין המרתון הבינ"ל בכנרת ציין עובד: "אזכיר לך כי ב-2009, הוגש תקציב בסך 100 אלף שקל, תקציב שלא אושר.
ביוני 2010 העברתי בקשה מתוקנת בסך 50 אלף שקל, מתוכה אושר בנובמבר 2010 סך של 30 אלף שקל. והנה לתדהמתי, בדצמבר 2010 נתבשרתי לפתע כי התקציב המקוצץ הופחת שוב ל-15 אלף שקל בלבד. האם לפעולה מעין זאת את קוראת קיצוץ רוחבי של 20 אחוז. אולי כוונתך הייתה לאשר 20 אחוז מהתקציב שהוגש. עם קבלת הודעת קיזוז התקציב מצאתי לנכון להגדירה כחצופה ומטופשת, ובעקבות מכתבך אוסיף גם מרושעת".

תגובת איתן עובד: "כל מה שיש לי לומר, כתבתי במכתב לאסנת כהן".

אסנת כהן סירבה להגיב.