באדיבות עיריית ראשון המשרד להגנת הסביבה הקים תוכנית חדשה להפרדת פסולת במקור וקרא לרשויות המקומיות להצטרף. למעט 46 רשויות מקומיות בארץ, כל השאר טוענות כי טרם מצאו פתרון ודרך למחזר את הפסולת הביתית. מועצה אזורית הגולן שדווקא כן הצטרפה התקדמה כברת דרך ארוכה בנושא.

בפרסום של המשרד להגנת הסביבה נכתב: "הצלחה חסרת תקדים למהפכת המיחזור של המשרד להגנת הסביבה: עשרות רשויות מקומיות הגישו בקשה להשתתף בתוכנית המיחזור והפרדת הפסולת במקור בישראל".

מדובר בתוכנית בהיקף של 600 מיליון שקל שממומנת בעיקר באמצעות היטל ההטמנה. המשרד להגנת הסביבה גובה 57 שקלים על כל טון אשפה המוטמן, בנוסף על 50 השקלים שמשולמים לאתר ההטמנה. כך התאפשר לגייס את הכסף לתוכנית המיחזור.

התנאי להצטרפות לתוכנית הוא התארגנות מעשית להפרדת הפסולת בזמן שלא יעלה על שלוש שנים. לכאורה הכול טוב ויפה, והמשרד להגנת הסביבה מדבר על כך שממש בקרוב שני מיליון תושבים ייהנו ממערכת שמאפשרת להם להשליך את האשפה לפח אחד שיכיל פסולת אורגנית, ופח שני שיכיל פסולת אנאורגאנית, כלומר, אריזות פלסטיק, זכוכית, מתכת וכדומה.

אבל בסיפור הזה יש בעיה. משום שגם אם האזרחים הטובים יבצעו את ההפרדה כמו שמתוכנן, לא בהכרח שיהיה מה לעשות עם האשפה המופרדת, פרט להטמנתה באתרי הפסולת כפי שהדבר נעשה עד כה. מנהל איגוד ערים לפסולת מוצקה גליל מזרחי- גולן, אביהו ביאלי, מסביר מדוע: "גם אם התושבים יפרידו את הפסולת האורגנית והאנאורגאנית ליד ביתם, עדיין נדרשת הפרדה נוספת משום שאף פעם אי אפשר להגיע להפרדה מושלמת, ולכן חייב להיות מתקן מיחזור שמשלים את מלאכת ההפרדה.

"אנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך תכנוני להקמת מתקן הפרדת פסולת שיוקם באזור מחצבת עמיעד. אבל המתקן יתחיל לעבוד בפועל רק ארבע שנים לכל הפחות, לכן גם אם רשות מקומית תפריד בשלב הזה את הפסולת, לא נוכל למחזר אותה בטרם יושלם המתקן".

הבעייתיות הזו באה לידי ביטוי בתגובה של המועצה האזורית הגליל העליון, וכך נכתב: "בשלב זה המועצה לא הצטרפה, כיון שאנו חייבים להחליט מהו פתרון הקצה, הרצוי והמצוי לטיפול בפסולת אורגנית ורק לאחר מכן להתחיל ליישם. לא יהיה זה נכון לדרוש מהציבור להפריד ואח"כ לא לטפל בחומר האורגני".

יוצאת דופן בעניין זה היא המועצה האזורית גולן, שהצטרפה לתוכנית של המשרד להגנת הסביבה. המועצה האזורית גולן
כבר התקדמה כברת דרך בנושא והקימה מתקן להפקת אנרגיה ותוצרי קומפוסט מפסולת חקלאית, רפתות לולים גזם ועוד הפועל סמוך לקיבוץ מיצר.

המתקן הזה כבר מעבד פסולת חקלאית, אבל עדיין לא מותאם לפסולת ביתית, עם זאת דוברת המועצה האזורית גולן, דליה עמוס, מסבירה כי "בסמוך למתקן, שהחל את פעילותו לפני כחודשיים, יוקם מתקן למיון הפסולת הרטובה שמגיעה מהיישובים, בהם תציב המועצה מכלי אצירה (פחים) להפרדת פסולת רטובה מיבשה. כמו כן הקימה המועצה אתר למיחזור פסולת בניין וחומרים נוספים, להטמנה מקומית של החומרים שאינם ניתנים למיחזור".

תגובת המשרד להגנת הסביבה: "המשרד מוליך מהלך משולב לפיתוח המחזור בישראל. באזור הצפון קיימים אתרי קומפוסטציה לטיפול בפסולת אשר יכולים כיום להיערך לקליטת הפסולת העירונית האורגנית המפורדת במקור המשרד להגנת הסביבה מקדם שידרוג של אתרים אלה ואתרים נוספים כגון מטב"ח מיצר שיהוו פתרון קצה לשלב הביניים ואף לטווח הארוך יותר וזאת במקביל לקידום הקמה של פתרונות קצה חדשים אשר משך הקמתם יארך זמן רב יותר".

הכתבה המלאה מתפרסמת בסוף השבוע ב'ידיעות קרית שמונה' וב'ידיעות טבריה'