צילום: צפריר אביוב בקשה לאישור תביעה כייצוגית הוגשה לאחרונה לבית המשפט המחוזי בנצרת נגד עיריית צפת, בטענה שהיא גובה אגרת חנייה גבוהה מהמותר לה על פי חוק העזר העירוני.

מרגיז: החנייה בתשלום, אבל אין מדחן בסמוך

בבקשה טוענת התובעת כי העירייה גובה שלושה שקלים לשעה, בעוד שתעריף האגרה המרבי עבור שעת חנייה שהיא רשאית לגבות הוא 1.32 שקלים בלבד. לטענת התובעת, היא ביקרה לפני כחודשיים בעיר ושילמה אגרת חנייה מעל הסכום המותר.

עוד נטען בבקשה כי מקור הטעות של גביית היתר נעוץ ככל הנראה בהצמדת שיעורי האגרה למדד המחירים לצרכן, שהעירייה ביצעה כאשר "לא היתה לה כל סמכות לעשות כן".

על פי הנטען בבקשה, במהלך חודש יולי בשנת 2000 ערכה העירייה תיקון לחוק העזר העירוני, שבו נקבע כי היא רשאית להצמיד את סכומי אגרת החנייה למדד; אך לטענת המבקשת, כאשר מבצעים הצמדה למדד משנת 2000 להיום, מתקבל כי אגרת החנייה שמותר לעירייה לגבות היא רק 1.32 שקלים לשעה, בעוד שהיא נוהגת לגבות יותר מכפול מסכום זה.לטענת התובעת, התנהלות העירייה במקרה זה אינה הולמת את החוק, וכתוצאה מכך עלה שיעור אגרת החנייה בשיעור של 1.7 שקלים לכל שעת חנייה, כך שהעירייה "העשירה ומעשירה את קופתה שלא כדין בסכומי כסף גבוהים על חשבון האזרחים".

לאור זאת טוענת התובעת כי על העירייה להשיב את כספו של כל מי ששילם לה בתקופה שהחלה שנתיים לפני הגשת הבקשה. להערכתה, בהסתמך על חוות דעת של רואה חשבון שצירפה לבקשה, אירעו במהלך השנתיים האחרונות לפחות 400 אלף מקרים שבהם נגבו 1.7 שקלים יותר ממה שהעירייה רשאית לגבות, ולכן היא מבקשת מבית המשפט להורות לעירייה להשיב סכום כולל של 680 אלף שקל.

מעיריית צפת נמסר: "אנחנו לומדים את החומר וניתן את תגובתנו לבית המשפט".