בעיית נגישות רחבה במגדל העמק: 23 מעברי חציה בעיר, חלקם במקומות מרכזיים, אינם מונגשים לאוכלוסייה עם מוגבלות – עיוורים ונכים המתניידים באמצעות כסאות גלגלים.

מעבר חציה לא מונגש במגדל העמק | צילום: ורד לוי

על פי התקן הישראלי לנגישות, הסביבה המדרכות צריכות להיות מונמכות לגובה הכביש ויותקן מעבר עם תבליט על מנת שבני אדם המתניידים עם כיסא גלגלים, עיוורים ואפילו הורים עם עגלות תינוק יוכלו לחצות את הכביש בצורה חלקה, מהירה ובטוחה. על פי התקן, רוחב הנמכת המדרכה, ללא האגפים המשופעים, יהיה 150 ס״מ לפחות. בראש הנמכת המדרכה יהיה שטח מדרכה חופשי שרוחבו 80 ס"מ לפחות. משטח הנמכת המדרכה יהיה רציף, יציב, קשיח ועמיד-החלקה.

"אני המום, ידעתי שהעירייה לא מונגשת כמו שצריך, אבל לא ידעתי שיש כמות כזו של מעברי חציה לא מונגשים", אמר בכעס חיים, נכה תושב העיר שמתנייד באמצעות כסא גלגלים, "יש בעיר אוכלוסיה מבוגרת ויש אוכלוסיית נכים לא קטנה. זה הדבר הבסיסי שחייבים לסדר ואני לא מבין איך עד היום זה לא מונגש. שידאגו לתקציבים כדי לסדר את זה במקום להביא זמרים".

חבר מועצת העיר ויו"ר האופוזיציה יקי בן חיים הגיש שאילתה מסודרת למועצת העיר שהתכנסה לישיבה בתחילת השבוע, על שורת ליקויים ברחבי העיר. בין היתר בנושא מעברי החציה בעיר שאינם מונגשים לנכים.

"יש עשרות מעברי חציה לא מונגשים לנכים, וזה עוול מאוד גדול שהדבר הזה לא מסודר ומתוקן. חייבים לתת מענה ותשובות לאוכלוסייה שחייבת הנגשה ולא מעט ממנה נמצאת בעיר שלנו", אמר בן חיים בישיבה.

בן חיים ביקש במהלך הישיבה כי  הנושא יטופל בהקדם ללא דיחוי. "אני יכול להגיד בפה מלא שמגדל העמק היא נגד נכים, לצערי הרב. העיר ממש לא מונגשת לנכים. אבסורד שגם בניין העירייה לא מונגש וכל זה בניגוד לחוק כי מדובר בבניין ציבורי. אם נכה רוצה להגיע ללשכת ראש העיר חייבים להעלות אותו ככה איך שהוא, והכי גרוע שגם למחלקת הרווחה אין לנכים דרך להגיע. זה לא משהו שהוא תקין ואני לא מבין למה יש עיכובים בעניין הזה", אמר בכעס.

מעבר חציה נוסף שלא מונגש  | צילום: ורד לוי

לדברי בן חיים, כנבחר ציבור הוא מייצג את כלל ציבור התושבים - גם כאלה שאין בכוחם לזעוק את הזעקה. "בעוד שערים אחרות מתקדמות ומנגישות כל מקום אפשרי, פה המינימום לא מונגש לרווחת התושבים. כשהעליתי את העניין במועצת העיר נאמר לי שזה בתוכניות העתידיות. לא מובן לי איך ראש עיר שמכהן 20 שנה, כל הדברים אצלו זה בתוכניות עתידיות", סיכם בן חיים.

מעיריית מגדל העמק נמסר בתגובה: "מדובר בנושאים ממוחזרים שאף עלו בישיבת המועצה ונתנה תשובה מקצועית ממהנדס העיר שהבהיר כי מעברי החציה מונגשים על פי תוכנית עבודה שנתית של הרשות. בעניין בניין העירייה, עוזרת ראש העיר והממונה לפניות הציבור מוקמה בקומת הקרקע ומקבלת קהל של בעלי צרכים מיוחדים. כמו כן נציג העירייה הרלוונטי כולל ראש העיר מגיע לחדר הנגיש לפגישות שנקבעו עם תושבים. חשוב לציין כי בישיבת המועצה בו הוצגה תכנית בניין העירייה החדש והמונגש בחר חבר המועצה בן חיים להצביע נגד הבניין החדש והמונגש ומיד רץ להתלונן לעיתונות".