עיריית בית שאן (צילום: חגי אהרון)

מועצת העיר בית שאן אישרה הנחה של חמישה אחוזים בתשלום ארנונה לחיילים המשרתים במילואים. החלטת המליאה שאושרה ברוב קולות, ניתנה בעקבות החלטתה של הנהגת העיר לאמץ תיקון לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), לפיו רשאית מועצת העיר להעניק הנחה בשיעור של עד חמישה אחוזים מסכום הארנונה הכללית, לחיילי מילואים פעילים.

על התקנות החדשות חתם לפני חודשים אחדים שר הפנים המאפשרות לרשויות המקומיות לקבוע את ההנחה המיוחדת בארנונה הכללית שהוטלה על מחזיק בנכס, בתנאי שהוא חייל מילואים פעיל, המחזיק בתעודה תקפה של משרת מילואים פעיל שנתן לו צבא הגנה לישראל.

ראש העירייה רפי בן שטרית הנחה את הצוות המקצועי לתקן את צו הארנונה העירוני, כדי שההנחה תיכנס לתוקף בחודש הקרוב. מעיריית בית שאן נמסר כי ההחלטה שהתקבלה מלמדת על החשיבות הרבה שמייחסים ברשות לשירות מילואים פעיל ולהוקרת החיילים שעוזבים את המשפחות לימים ולילות רבים, בתנאים לא פשוטים, כדי להגן עלינו.

סגן שר הביטחון הרב אלי בן דהן שמע על החלטת עיריית בית שאן ומסר כי הוא שמח על הבשורה בה תמך מתחילת הדרך לאשר את ההנחה המקסימלית בארנונה למשרתי המילואים.

מבקש ההנחה צריך למלא את טפסי ההנחה לארנונה בשל שירות מילואים פעיל. כמו כן לצרף צילום ת.ז + ספח, יש להמציא אישור על משרת מילואים פעיל ובו מצוין תאריך התוקף להיותו משרת מילואים פעיל. תושב/ת אשר מקבל/ת הנחה בארנונה בגין סעיפים אחרים לא יוכלו להגיש בקשה להנחה בארנונה על פי קריטריון זה.